Revaleiland 74

1014 ZG Amsterdam

020-6237417

Bij spoed toets 9

Medische verklaringen voor werkgevers, scholen etc.

Het komt regelmatig voor dat allerlei instanties om medische verklaringen van de huisarts vragen. Verklaringen over arbeids(on)geschiktheid , school, examens etc. mogen niet door uw eigen huisarts worden afgegeven omdat uw eigen huisarts niet ‘objectief’ is. De huisarts zal immers nooit verklaringen afgeven die nadeling zijn voor de patiënt.

Mocht een instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kan zo’n instantie een onafhankelijke arts aanwijzen of door een medisch adviseur informatie laten opvragen. Informatie aan derden wordt uitsluitend verstrekt nadat u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Wij beperken ons daarbij tot feitelijke informatie.

Op de website van de landelijke huisartsenvereniging KNMG staat een toelichting met verdere uitleg over waarom uw eigen huisarts geen verklaring kan/mag schrijven. Op hun website staat ook uitlegd wat u kan doen als werkgever of school toch zo’n verklaring vraagt. Het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ kunt u hier in verschillende talen downloaden.

Medische verklaringen voor gemeenten

Wij krijgen als huisarts ook vaak verzoeken van patiënten om verklaringen in te vullen die vanuit de gemeente worden gevraagd. Gemeenten mogen echter niet vragen om (medische) verklaringen door de huisarts in te laten vullen. Volgens de richtlijnen mag uw huisarts ook hiervoor geen medische verklaring afgeven over zijn/haar eigen patiënten. Klik hier voor meer informatie.

Medische verklaringen / fitheidsverklaringen voor reizen, sporten etc.

Het is niet de taak van de huisarts om voor patiënten ‘fit-to-fly’verklaringen of vergelijkbare ‘fitheids’verklaringen op te stellen voor mensen die willen reizen of sporten. Reizigers of sporters kunnen zich richten tot aanbieders van medische keuringen, aanbieders van reizigersvaccinaties om de benodigde testen en verklaringen te krijgen. U heeft hierbij geen verwijzing van de huisarts nodig. U moet dit zelf regelen en de bijbehorende kosten zijn voor eigen rekening.

Medische verklaringen voor het meenemen van spuiten, naalden en opiumwet-geneesmiddelen bij reizen naar het buitenland

Indien u op uw reis naar het buitenland naalden en spuiten mee moet nemen, vanwege een medische noodzaak, bijvoorbeeld u bent diabetes patiënt en u heeft insuline nodig, kunt u ons verzoeken hiervoor een Engelse verklaring af te geven.

Gebruikt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen (morfine en aanverwante middelen en medicijnen tegen ADHD), dan heeft u een officiële verklaring nodig van de overheid. Via de site van de rijksoverheid kunt u hier meer informatie over vinden.

Wilt u weten of u zo’n verklaring nodig heef? Dan kan het CAK u daarbij helpen. Volg de stappen via deze link. De verklaring moet uiteindelijk ook door onze praktijk getekend worden.

Let op: Regel op tijd uw medicijnverklaring. Het CAK heeft ongeveer 2 weken nodig om uw aanvraag af te handelen.

Translate »
Call Now Button Ga naar de inhoud